Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Bymodel V. Hassing/Stae Vester Hassing Erhverv

Selvbetjening | Links | Kontakt

Erhverv

Dette afsnit omhandler alene Vester Hassing, da der ikke er udlagt erhvervsområder i Stae.

Erhvervsområderne i yderkanten af Vester Hassing langs Omfartsvejen er nærmest isolerede og afgrænset fra de øvrige byområder for ikke at genere med røg, støj og møg. Dette betyder, at de ikke bidrager særligt til det almindelige liv i byen, men principperne for placering af erhvervsområderne i byens yderkant fastholdes bl. a. på grund af de gode trafikale forhold i forhold til omfartsvejen. Der planlæges ikke for at udlægge andre erhvervsområder i den vestlige del af kommunen.

I dag er det lokale erhvervsområde i Vester Hassing opdelt således, at der syd for Industrivej er mulighed for håndværkerparceller med blandet erhverv og boliger. Området er i dag ved at være fuldt udbygget. Der bør fortsat kunne tilbydes områder med mulighed for opførelse af beboelse for ejer/forpagter i forbindelse med virksomheden i håndværkerområdet. Disse områder bør placeres i grænsen mellem erhvervsområderne og den øvrige by for at få en mere glidende overgang og mindske generne fra erhvervsområderne. Ligeledes bør virksomheden og boligen placeres således, at der er mulighed for, at der kan ske en selvstændig matrikulering. På længer sigt er det planen, at der skal være mulighed for at skabe et nyt og tilsvarende område i forbindelse med en forlængelse af Industrivej mod vest. Det nye håndværkerområde skal placeres syd for den forlængede Industrivej, og området er ikke omfattet af lokalplan nr. 2.07, der ellers omhandler den planlagte udvidelse af Industrivej mod vest.

Nord for Industrivej, for såvel den eksisterende strækning som den planlagte mod vest, skal der etableres egentlige erhvervsgrunde på min 2500 m2.

Perspektivet for det lokale erhvervsområde er planlagt således, at såfremt rumligheden i det eksisterende og planlagte erhvervsområde udfyldes, skal den fremtidige vækstretning for området være mod øst i området fra Aslundvej og langs omfartsvejen.

Rammeområder for erhvervsudvikling i Vester Hassing
Klik her for at se de viste rammeområder
2Erh1
2Erh2
2Erh3

Status: Vedtaget

 Bymodel
V. Hassing/Stae

- Vision for V. Hassing/Stae
- Byliv
- Offentlig service
- Bosætning

- Rekreation og livskvalitet
- Trafik
- Erhverv

Læs mere om Bymodel V. Hassing/StaeLæs mere om kommunens overordnede politik for Erhverv og arbejdsmarked
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 22. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |