Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Landdistriktet Landdistriktet 1. Østkystområdet

Selvbetjening | Links | Kontakt

1. Østkystområdet

- er og skal fortsat være Hals Kommunes primære turistattraktion

En dag på stranden

I Østkystområdet er turisme den primære og alt-dominerende interesse.

Turismen i Hals Kommune er koncentreret omkring Kattegat-kysten, hvor de store turistaktiver er - strandene, sommerhusområdet, havnene, de levende lokalsamfund Hou og Hals, campingpladserne m.v.

  • Den fremtidige udvikling indenfor turistsektoren skal fortsat primært ske i Østkystområdet.

  • Turistudviklingen skal baseres på kvalitetsudvikling af tilbudene til turisterne og på sikring af såvel bymiljøer som naturværdier.

  • Den fremtidige turisme skal kunne rummes indenfor begrebet "Den grønne, milde kyst" - med natur- og kulturprægede aktiviteter, "grøn turisme", aktiv ferie m.v.

  • Offentligheden skal sikres adgang til stranden, og de grønne kiler i sommerhusområdet skal bevares. Feriekolonierne i området skal også søges bevaret, da de er med til at skabe grønne åndehuller.

  • Såfremt det er muligt skal der arbejdes for at skabe "åbninger" i den tætte beplantning øst for Strandvejen, så der kan blive skabt/genskabt et udsyn til hede- og klitarealer.

Klik her for en uddybning af Hals Kommunes turistpolitik.

  • Den fremtidige planlægning for Østkyst-området skal sikre Hals og Hou mulighed for fortsat udvikling som attraktive, levende lokalsamfund.

Status: Vedtaget

 Landdistriktspolitik

- Områdebeskrivelser
   1. Østkystområdet
   2. Limfjords-området
   3. Skov- og mose-området
   4. Aslundskov-området
   5. V. Hassing-/Gandrupomr.
   6. Ulsted-området
- Bosætning og livskvalitet
   Bosætning på landet
   Livskvalitet på Landet
- Erhverv i landzonen
   De traditionelle erhverv
   Alternative erhvervsmuligheder
   IT-infrastruktur
- Trafik
   Cykelstistruktur
   Kollektiv trafik
   Trafiksikkerhed
- Natur
   Lokale naturområder
   Sikring af drikkevand
   Skovrejsningsområder
   Områder hvor skov er uønsket
   Vandløb
- Rekreation
   Rekreative aktiviteter
   Rekreative stier
- Kulturværdier

Læs mere om Landdistriktspolitikken

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 22. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |