Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Landdistriktet Landdistriktet 2. Limfjordsområdet

Selvbetjening | Links | Kontakt

2. Limfjordsområdet

- med mulighed for kystnær bosætning og rekreation

Skiveren

Hals Kommune afgrænses mod syd-vest af godt 20 km attraktiv Limfjords-kyst. Et område med rige rekreative udfoldelsesmuligheder og et stort udbud af naturoplevelser. Flere steder langs "Limfjordsruten", der er en del af det sammenhængende regionale cykelstinet, findes adgange til fjorden og primitive overnatningsmuligheder. Endvidere er der stor aktivitet blandt fritidsfiskerne i Limfjordsområdet. De tager ud i deres joller fra hele kysten og i særdeleshed fra "Skiveren".

Limfjordsområdet er ligeledes attraktiv for bosætning. Nyrenoverede landejendomme ligger som perler på en snor langs kyststrækningen, og der ligger et uudnyttet potentiale i attraktiv kystnær bosætning i Gåserområdet. Strukturændringerne indenfor landbruget, der har medført færre arbejdspladser i landbruget og sammenlægning af ejendomme, giver grundlag for bosætning af familier med andet erhverv i nedlagte landbrug eller fritidsbrug.

  • De primære interesser i Limfjordsområdet er bosætning og rekreation. Bosætningen kan styrkes ved, at Gåser afgrænses som landsby.

  • Ferie-/fritidsfaciliteter, der går i retning af aktiviteter og attraktioner med et rekreativt/naturmæssigt eller kuturhistorisk islæt bør nyde fremme i Limfjordsområdet - f.eks. bondegårdsferie, primitive overnatningsmuligheder eller lignende.

  • Der skal arbejdes på at sikre udsigt og udsyn til fjorden. Blandt andet ønskes der ingen tæt sammenhængende beplantning på arealerne mellem Sønderskovvej/Skivervej/Elsamvej og Limfjorden.

  • Den fremtidige planlægning skal sikre og udbygge offentlighedens adgange til Limfjorden samt et sammenhængende lokalt cykelstinet langs fjorden.

Status: Vedtaget

 Landdistriktspolitik

- Områdebeskrivelser
   1. Østkystområdet
   2. Limfjords-området
   3. Skov- og mose-området
   4. Aslundskov-området
   5. V. Hassing-/Gandrupomr.
   6. Ulsted-området
- Bosætning og livskvalitet
   Bosætning på landet
   Livskvalitet på Landet
- Erhverv i landzonen
   De traditionelle erhverv
   Alternative erhvervsmuligheder
   IT-infrastruktur
- Trafik
   Cykelstistruktur
   Kollektiv trafik
   Trafiksikkerhed
- Natur
   Lokale naturområder
   Sikring af drikkevand
   Skovrejsningsområder
   Områder hvor skov er uønsket
   Vandløb
- Rekreation
   Rekreative aktiviteter
   Rekreative stier
- Kulturværdier

Læs mere om Landdistriktspolitikken

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 22. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |