Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Landdistriktet Landdistriktet 3. Skov- og moseområdet

Selvbetjening | Links | Kontakt

3. Skov- og moseområdet

- et uforstyrret naturområde

Bisnapkrat

Bag det intense turistområde ved Kattegatkysten findes et grønt bagland med mange forskellige uforstyrrede naturtyper - Hou Skov, Hals Mose, Ulsted Mose, Rimmerne, Hals Nørreskov og Hals Sønderskov. I Regionplanen for Nordjyllands amt er disse naturområder og de forbindelser, der kæder dem sammen, udlagt som én samlet økologisk forbindelse. I de udpegede økologiske forbindelser må arealanvendelsen ikke ændres, hvis det medfører forringelser af levesteder og spredningsmuligheder for dyr og planter.

  • De uforstyrrede skov-, hede- og mose-arealer i "Skov- og moseområdet" skal sikres som uforstyrrede naturområder.

  • De rekreative værdier i ovennævnte områder kan dog på skånsom vis udnyttes, og offentlighedens adgang til og i naturområderne skal sikres, blot det sker på naturens præmisser.

Status: Vedtaget

 Landdistriktspolitik

- Områdebeskrivelser
   1. Østkystområdet
   2. Limfjords-området
   3. Skov- og mose-området
   4. Aslundskov-området
   5. V. Hassing-/Gandrupomr.
   6. Ulsted-området
- Bosætning og livskvalitet
   Bosætning på landet
   Livskvalitet på Landet
- Erhverv i landzonen
   De traditionelle erhverv
   Alternative erhvervsmuligheder
   IT-infrastruktur
- Trafik
   Cykelstistruktur
   Kollektiv trafik
   Trafiksikkerhed
- Natur
   Lokale naturområder
   Sikring af drikkevand
   Skovrejsningsområder
   Områder hvor skov er uønsket
   Vandløb
- Rekreation
   Rekreative aktiviteter
   Rekreative stier
- Kulturværdier

Læs mere om Landdistriktspolitikken

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 22. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |