Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Landdistriktet Landdistriktet 4. Aslund Skov-området

Selvbetjening | Links | Kontakt

4. Aslund Skov-området

- hvor de rekreative værdier og kulturhistorien passer på drikkevandet

Legeplads i skoven

Aslund Skov-området rummer store rekreative værdier - Aslund Skoven, Rasmus Mose, Godtlandsmose samt et sammenhængende åbent naturområde syd for Bredeng/Bolle Try Enge. Aslundskoven er Hals Kommunes mest besøgte skovområde med et forgrenet afmærket vandre-stisystem og afmærkede langrendsløjper, hvor langrend kan dyrkes i kuperet terræn.

Samtidig rummer området stort set alle kommunens mindre fortidsminder - gravhøje. Ikke mindre end 41 markerede fortidsminder, hvor Hellig Høje er de mest seværdige, er at finde i området.

Endelig ligger stort set hele Hals Kommunes drikkevandsreservoir i Aslund Skov-området. Bakkeøen nord for Stae, Vester Hassing og Gandrup, der strækker sig fra kommunegrænsen mod vest til Ulsted i øst, er i regionplanen for Nordjyllands amt udpeget som Hals Kommunes eneste interesseområde for indvinding af drikkevand.

  • Den fremtidige planlægning i Aslund Skov-egnen skal sikre og udbygge de rekreative interesser i området, sikre og synliggøre de kulturhistoriske værdier i området, og sikre drikkevandsinteresserne i området.

Status: Vedtaget

 Landdistriktspolitik

- Områdebeskrivelser
   1. Østkystområdet
   2. Limfjords-området
   3. Skov- og mose-området
   4. Aslundskov-området
   5. V. Hassing-/Gandrupomr.
   6. Ulsted-området
- Bosætning og livskvalitet
   Bosætning på landet
   Livskvalitet på Landet
- Erhverv i landzonen
   De traditionelle erhverv
   Alternative erhvervsmuligheder
   IT-infrastruktur
- Trafik
   Cykelstistruktur
   Kollektiv trafik
   Trafiksikkerhed
- Natur
   Lokale naturområder
   Sikring af drikkevand
   Skovrejsningsområder
   Områder hvor skov er uønsket
   Vandløb
- Rekreation
   Rekreative aktiviteter
   Rekreative stier
- Kulturværdier

Læs mere om Landdistriktspolitikken

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 22. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |