Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Landdistriktet Landdistriktet 5. V. Hassing- og Gandrupområdet

Selvbetjening | Links | Kontakt

5. Stae-, Vester Hassing- og Gandrupområdet

- det "bynære område"

Et af de grønne arealer i Gandrup

I egnen omkring Stae, Vester Hassing og Gandrup er det de byrelaterede interesser, der prioriteres højt. Byerne skal efter behov have mulighed for at udvikle sig ud i det åbne land, og der skal skabes en klar og tilpasset overgang mellem by og land.

  • Stae, Vester Hassing og Gandrup skal sikres mulighed for udvikling med funktioner som fremtidige boligområder, erhvervsområder, bynære skove, offentlige institutioner, infrastruktur, m.v.

  • Endvidere skal den fremtidige planlægning sikre, at der ikke opstår interessekonflikter i grænsen mellem byerne og det åbne land.

Status: Vedtaget

 Landdistriktspolitik

- Områdebeskrivelser
   1. Østkystområdet
   2. Limfjords-området
   3. Skov- og mose-området
   4. Aslundskov-området
   5. V. Hassing-/Gandrupomr.
   6. Ulsted-området
- Bosætning og livskvalitet
   Bosætning på landet
   Livskvalitet på Landet
- Erhverv i landzonen
   De traditionelle erhverv
   Alternative erhvervsmuligheder
   IT-infrastruktur
- Trafik
   Cykelstistruktur
   Kollektiv trafik
   Trafiksikkerhed
- Natur
   Lokale naturområder
   Sikring af drikkevand
   Skovrejsningsområder
   Områder hvor skov er uønsket
   Vandløb
- Rekreation
   Rekreative aktiviteter
   Rekreative stier
- Kulturværdier

Læs mere om Landdistriktspolitikken

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 22. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |