Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Landdistriktet Landdistriktet 6. Ulstedområdet

Selvbetjening | Links | Kontakt

6. Ulstedområdet

- det aktive landbrugsland

Ulsted Mølle

"Ulsted-området" dækker et stort areal, hvor den primære interesse er landbrugserhvervet. Generelt er der indenfor landbruget sket en kraftig udvikling gennem de seneste 20 år. Der skal stadig større bedrifter til at udgøre en økonomisk bæredygtig enhed. Ejendomme sammenlægges og strukturudviklingen går i retning af færre, større og mere specialiserede produktionsenheder.

  • Udvikling af landbrugserhvervet er den primære interesse i Ulsted-området.

  • Den fremtidige planlægning for Ulsted-området skal endvidere sikre - at landbruget tilpasses de bynære interesser i og omkring Ulsted by, og - at potentialet for indvinding af ler nord-øst og syd-øst for Gandrup tilgodeses.

Status: Vedtaget

 Landdistriktspolitik

- Områdebeskrivelser
   1. Østkystområdet
   2. Limfjords-området
   3. Skov- og mose-området
   4. Aslundskov-området
   5. V. Hassing-/Gandrupomr.
   6. Ulsted-området
- Bosætning og livskvalitet
   Bosætning på landet
   Livskvalitet på Landet
- Erhverv i landzonen
   De traditionelle erhverv
   Alternative erhvervsmuligheder
   IT-infrastruktur
- Trafik
   Cykelstistruktur
   Kollektiv trafik
   Trafiksikkerhed
- Natur
   Lokale naturområder
   Sikring af drikkevand
   Skovrejsningsområder
   Områder hvor skov er uønsket
   Vandløb
- Rekreation
   Rekreative aktiviteter
   Rekreative stier
- Kulturværdier

Læs mere om LanddistriktspolitikkenPrintervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 22. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |