Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Landdistriktet Landdistriktet Alternative erhverv

Selvbetjening | Links | Kontakt

Alternative erhvervs- og beskæftigelsesmuligheder i landdistriktet

Med ønsket om at skabe levedygtige landdistrikter er det, som følge af strukturændringerne i landbruget, vigtigt at fokusere på mulighederne for at skabe alternative erhvervs- og beskæftigelsesmuligheder i det åbne land

Aktiviteter på landbrugsområdet med henblik på afsætning af kvalitetsprodukter ud fra lokal specialisering, decentralisering af offentlig og privat service (herunder sociale institutioner og lignende), IT og fjernarbejdspladser, turisme m.v. er eksempler på erhvervstyper og arbejdspladser, som kan komme til at spille en stor rolle for Hals Kommunes landdistrikter i fremtiden.

Erhvervsudvikling i landdistriktet skal harmonere med de øvrige interesseområder i det åbne land

Hals Kommune vil understøtte en erhvervsudvikling i det åbne land, der kan harmonere med de forskellige egnes kvaliteter/primære interesser, der er uddybet i afsnittet områdebeskrivelser (klik her for at finde "områdebeskrivelserne").

Erhverv i landzonen skal indpasses i landskabet, så de ikke giver området karakter af bymæssig bebyggelse

Erhverslokalisering i det åbne land skal være et alternativ til byernes erhvervsområder. Fremtidige erhverv skal derfor indpasses i landskabet - og de skal i deres udformning (incl. skiltning, forretningsmæssig belysning, reklamer o.lign.) overholde de bygningsmæssige traditioner, der eksisterer i det åbne land.

Trafiktunge erhverv skal placeres tæt på kommunens hovedfærdselsårer

For ikke at skabe trafikale problemer og trafikafledte gener i kommunens landområder, skal trafiktunge erhverv søges placeret tæt på hovedfærdselsårerne, - de større kommuneveje.

Tekniske anlæg

I landzonen findes allerede flere tekniske anlæg. Ud over vindmøllerne, der er beskrevet i et særskilt tema, er der rammer for følgende anlæg i Hals Kommunes landområder:

Kort over tekniske anlæg i landområdet

Klik her for at se det viste rammeområde
1Tek6

Kort over tekniske anlæg i landområdet
Klik her for at se de viste rammeområder
1Tek1  1Tek2

Status: Vedtaget

 Landdistriktspolitik

- Områdebeskrivelser
   1. Østkystområdet
   2. Limfjords-området
   3. Skov- og mose-området
   4. Aslundskov-området
   5. V. Hassing-/Gandrupomr.
   6. Ulsted-området
- Bosætning og livskvalitet
   Bosætning på landet
   Livskvalitet på Landet
- Erhverv i landzonen
   De traditionelle erhverv
   Alternative erhvervsmuligheder
   IT-infrastruktur
- Trafik
   Cykelstistruktur
   Kollektiv trafik
   Trafiksikkerhed
- Natur
   Lokale naturområder
   Sikring af drikkevand
   Skovrejsningsområder
   Områder hvor skov er uønsket
   Vandløb
- Rekreation
   Rekreative aktiviteter
   Rekreative stier
- Kulturværdier

Læs mere om LanddistriktspolitikkenLæs mere om kommunens overordnede politik for Erhverv og arbejdsmarked
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 22. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |