Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Landdistriktet Landdistriktet Bosætning og livskvalitet

Selvbetjening | Links | Kontakt

Bosætning og livskvalitet

  • Hals Kommune vil fastholde og udvikle landdistrikterne. At bosætte sig på landet skal være et attraktivt alternativ til bosætning i byerne.

Landlig idyl

Det er vigtigt, at der er mulighed for at bosætte sig nær de kvaliteter, den enkelte lægger størst vægt på. Landdistrikterne rummer en række kvaliteter og muligheder, der udgør et alternativ til byernes variation og mangfoldighed. By og land har hver sin rolle i den fremtidige bosætning i Hals Kommune.

Det bedste ved livet på landet er natur, frisk luft, albuerum og gode opvækstmuligheder for børn, samt gode udfoldelsesmuligheder for alle.

Det er vigtigt, at betingelserne for en varieret befolkningssammensætning er til stede. De forskellige befolkningsgrupper har forskellige behov, og mange af disse behov dækkes af serviceudbuddet i byerne. Dette har skabt et stort transportbehov samt behov for alternative transportmuligheder i landzonen.

Det er vigtigt, at boligerne på landet tilpasses varierede behov. Et varieret udvalg af tidssvarende ejer- og lejeboliger vil give mulighed for at vælge en bolig, der svarer til familiernes aktuelle situation.

Status: Vedtaget

 Landdistriktspolitik

- Områdebeskrivelser
   1. Østkystområdet
   2. Limfjords-området
   3. Skov- og mose-området
   4. Aslundskov-området
   5. V. Hassing-/Gandrupomr.
   6. Ulsted-området
- Bosætning og livskvalitet
   Bosætning på landet
   Livskvalitet på Landet
- Erhverv i landzonen
   De traditionelle erhverv
   Alternative erhvervsmuligheder
   IT-infrastruktur
- Trafik
   Cykelstistruktur
   Kollektiv trafik
   Trafiksikkerhed
- Natur
   Lokale naturområder
   Sikring af drikkevand
   Skovrejsningsområder
   Områder hvor skov er uønsket
   Vandløb
- Rekreation
   Rekreative aktiviteter
   Rekreative stier
- Kulturværdier

Læs mere om Landdistriktspolitikken

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 22. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |