Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Landdistriktet Landdistriktet Bosætning på landet

Selvbetjening | Links | Kontakt

Bosætning på landet

Den fremtidige bosætning i Hals Kommunes landdistrikter skal foregå på de eksisterende ejendomme og i tilknytning til den eksisterende bebyggelse

Landdistriktet skal ikke udvikle flere bylignende områder - bosætning i landdistriktet skal være et alternativ til byen. For at fastholde og videreudvikle de kvaliteter, der findes i landdistrikterne, skal den fremtidige bosætning foregå som en udvikling / fremtidssikring af de eksisterende ejendomme. Muligheden for at etablere en ekstra bolig på landbrugsejendommene i landdistrikterne bør opfattes som et attraktivt tilbud for at sikre fornyelse på landejendommene og for at give flere generationer mulighed for at leve tæt på hinanden.

Bosætning i landsbyerne i kommunen skal spille sammen med bosætningen i landdistriktet

Som supplement til at sikre en positiv udskiftning på landejendommene i landdistrikterne skal Kommunens landsbyer kunne tilbyde et varieret udbud af boliger (små ejerboliger, lejeboliger, olde-kolle muligheder, m.v.) til den generation fra landdistrikterne, der søger mod bymæssig bebyggelse.

Det store transportbehov i landdistrikterne gør den fremtidige bosætning sårbar. Der skal derfor findes nye transportmuligheder samt fleksible løsninger, der kan mindske transportbehovet

Den nye befolkning på landet baserer livet på landet på et stort transportbehov og har indrettet sig med én eller flere biler, mens den del af befolkningen, der har behov for mere service og ikke selv kan transportere sig, må flytte til byerne. En ændring af transportomkostningerne kan derfor medføre fraflytning.

Befolkningen i landdistrikterne er afhængige af den lokale service i kommunens bysamfund

Der er stort set ingen service tilbage i landområderne. Befolkningen i landdistrikterne er derfor afhængige af de butikker og andre servicetilbud (institutioner, foreningsliv, liberale erhverv m.v.) der findes i byerne. Det er derfor vigtigt, at der generelt i Hals Kommune arbejdes for at fastholde en veludbygget decentral struktur indenfor både den offentlige og den private service.

Gåser afgrænses som landsby

Med Gåsers attraktive placering ved Limfjorden kan byen udvikles til en egentlig "bosætningeperle". For at give mulighed for bosætning i Gåser afgrænses byen som landsby.  I byens afgrænsning mod det åbne land - specielt mod nord - kan der endvidere etableres "jordbrugsparceller". Ved Jordbrugsparceller forstås storparceller på op til 1 ha til fritids- eller hobbylandbrug. Parcellen består dels af et byggefelt svarende til en almindelig parcelhusgrund på 700-1.000 m2 (i byzone) og dels et brugsareal (i landzone), der kan benyttes til f.eks. gartneri, frugtavl, ikke erhvervsmæssigt husdyrhold, tekniske eksperimenter eller blot udlægges til haver eller tilplantes med træer.

I den fremtidige udvikling af Gåser som landsby skal der tages højde for, at denne udvikling ikke konflikter med de ti eksisterende, aktive landbrug øst for byen.

Kort over Gåser

Status: Vedtaget

 Landdistriktspolitik

- Områdebeskrivelser
   1. Østkystområdet
   2. Limfjords-området
   3. Skov- og mose-området
   4. Aslundskov-området
   5. V. Hassing-/Gandrupomr.
   6. Ulsted-området
- Bosætning og livskvalitet
   Bosætning på landet
   Livskvalitet på Landet
- Erhverv i landzonen
   De traditionelle erhverv
   Alternative erhvervsmuligheder
   IT-infrastruktur
- Trafik
   Cykelstistruktur
   Kollektiv trafik
   Trafiksikkerhed
- Natur
   Lokale naturområder
   Sikring af drikkevand
   Skovrejsningsområder
   Områder hvor skov er uønsket
   Vandløb
- Rekreation
   Rekreative aktiviteter
   Rekreative stier
- Kulturværdier

Læs mere om LanddistriktspolitikkenLæs mere om kommunens overordnede politik for Bosætning

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 22. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |