Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Landdistriktet Landdistriktet De traditionelle erhverv

Selvbetjening | Links | Kontakt

De traditionelle erhverv i landdistriktet

 

Der står en ko...

Den fremtidige planlægning skal sikre jordbrugs-, skovbrugs- og fiskerierhvervet gode eksistensbetingelser i Hals Kommune

Indenfor det seneste årti er der sket store strukturændringer i såvel jordbrugs- som skovbrugs- og fiskerierhvervet. Den samlede beskæftigelse indenfor de traditionelle erhverv i det åbne land er faldet, og erhvervene er samlet i større driftsenheder. Erhvervene bidrager dog stadig positivt til den samlede fremgang i Hals Kommune.

I Ulsted-området er landbrugserhvervet den primære interesse

I de øvrige egne (klik her for en uddybning af områdebeskrivelserne) skal landbrugserhvervet tilpasse sig andre primære interesseområder som natur, rekreation, kulturhistorie, turisme, bymæssige interesser m.v.

Hals Mose-området og Aslund Skov-området rummer de store skovrejsningsområder i Hals Kommune

I de øvrige områder (klik her for en uddybning af områdebeskrivelserne) skal skovbrugserhvervet tilpasse sig andre primære interesseområder som landbrug, natur, rekreation, kulturhistorie, turisme, bymæssige interesser m.v.

Interesseområderne for fiskerierhvervet begrænser sig til Hals havn og Hou havn

(klik her for en uddybning vedrørende Østkyst-området)

Status: Vedtaget

 Landdistriktspolitik

- Områdebeskrivelser
   1. Østkystområdet
   2. Limfjords-området
   3. Skov- og mose-området
   4. Aslundskov-området
   5. V. Hassing-/Gandrupomr.
   6. Ulsted-området
- Bosætning og livskvalitet
   Bosætning på landet
   Livskvalitet på Landet
- Erhverv i landzonen
   De traditionelle erhverv
   Alternative erhvervsmuligheder
   IT-infrastruktur
- Trafik
   Cykelstistruktur
   Kollektiv trafik
   Trafiksikkerhed
- Natur
   Lokale naturområder
   Sikring af drikkevand
   Skovrejsningsområder
   Områder hvor skov er uønsket
   Vandløb
- Rekreation
   Rekreative aktiviteter
   Rekreative stier
- Kulturværdier

Læs mere om LanddistriktspolitikkenLæs mere om kommunens overordnede politik for Erhverv og arbejdsmarked
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 22. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |