Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Landdistriktet Landdistriktet Erhverv i landzonen

Selvbetjening | Links | Kontakt

Erhverv

  • Med en afbalanceret erhvervsudvikling i det åbne land ønsker Hals Kommune at skabe levedygtige landdistrikter med nærhed og aktivitet.

  • Landdistriktet skal ikke konkurrere med erhvervsområderne i byerne. Etablering af erhverv i landdistriktet skal være et alternativ til etablering af erhverv i byerne.

Traktor på arbejde

En øget tilpasning af mindre, lokale erhvervsaktiviteter på landejendommene i Hals Kommune skal være med til at skabe øget beskæftigelse og mere liv i det åbne land.

Dynamoen i Hals Kommunes erhvervsudvikling skal fortsat findes i de større byer. Men Hals Kommune vil arbejde for en øget erhvervsaktivitet i det åbne land under forudsætning af, - at det sker i overensstemmelse med en beskyttelse af de naturmæssige, landskabelige samt kulturhistoriske værdier, og - at erhvervene harmonerer med landdistriktets kvaliteter (natur, frisk luft, albuerum og gode opvækstmuligheder for børn, samt gode udfoldelsesmuligheder for alle) - og dermed ikke påvirker landdistriktets levedygtighed i negativ retning.

Status: Vedtaget

 Landdistriktspolitik

- Områdebeskrivelser
   1. Østkystområdet
   2. Limfjords-området
   3. Skov- og mose-området
   4. Aslundskov-området
   5. V. Hassing-/Gandrupomr.
   6. Ulsted-området
- Bosætning og livskvalitet
   Bosætning på landet
   Livskvalitet på Landet
- Erhverv i landzonen
   De traditionelle erhverv
   Alternative erhvervsmuligheder
   IT-infrastruktur
- Trafik
   Cykelstistruktur
   Kollektiv trafik
   Trafiksikkerhed
- Natur
   Lokale naturområder
   Sikring af drikkevand
   Skovrejsningsområder
   Områder hvor skov er uønsket
   Vandløb
- Rekreation
   Rekreative aktiviteter
   Rekreative stier
- Kulturværdier

Læs mere om LanddistriktspolitikkenLæs mere om kommunens overordnede politik for Erhverv og arbejdsmarked
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 22. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |