Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Landdistriktet Landdistriktet Kollektiv trafik

Selvbetjening | Links | Kontakt

Kollektiv Trafik

  • I dialogen med Nordjyllands amt og nabokommunerne skal Hals Kommune endvidere arbejde for en omlægning af den kollektive trafik, så der kan opnås en mere fleksibel og dækkende betjening af kommunens landsbyer og landområder.

En undersøgelse, Nordjyllands amt har foretaget, viser, at 81% af alle husstande på landet har én eller flere biler. Tilbage er dog stadig, at 19% af husstandene i landsbyerne eller landområdet ikke har en bil og dermed er afhængig af cyklen eller af kollektiv transport, samt at det vil gavne miljøet at få flyttet en del af transporten i privatbil over til kollektiv transport.

Løsningerne indenfor den kollektive trafik skal ikke kun findes indenfor de kendte løsninger med regionale og lokale busruter samt åbne skolebusruter. Der skal arbejdes for at skabe alternative og mere fleksible løsninger - i retning af tele-busser, tele-taxa'er, samkørsel eller andre ikke kendte løsningsmodeller.

Klik her for at læse mere om det overordnede tema: Kollektiv Trafik.

Status: Vedtaget

 Landdistriktspolitik

- Områdebeskrivelser
   1. Østkystområdet
   2. Limfjords-området
   3. Skov- og mose-området
   4. Aslundskov-området
   5. V. Hassing-/Gandrupomr.
   6. Ulsted-området
- Bosætning og livskvalitet
   Bosætning på landet
   Livskvalitet på Landet
- Erhverv i landzonen
   De traditionelle erhverv
   Alternative erhvervsmuligheder
   IT-infrastruktur
- Trafik
   Cykelstistruktur
   Kollektiv trafik
   Trafiksikkerhed
- Natur
   Lokale naturområder
   Sikring af drikkevand
   Skovrejsningsområder
   Områder hvor skov er uønsket
   Vandløb
- Rekreation
   Rekreative aktiviteter
   Rekreative stier
- Kulturværdier

Læs mere om Landdistriktspolitikken

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 22. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |