Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Landdistriktet Landdistriktet Kulturværdier

Selvbetjening | Links | Kontakt

Kulturværdier

  • Den fælles historie, som findes i nærmiljøerne, er af stor betydning for lokalbefolkningens tilknytning til Hals Kommune, - og samtidig tiltrækker den turister.

  • Hals Kommune ønsker at sikre fortidsminderne, de historiske monumenter samt de kulturhistoriske spor og sammenhænge for eftertiden.

Hals Kommune vil arbejde for at sikre, at kirkerne fremstår i det åbne land som markante landskabselementer, samt at kirkernes betydning som kulturhistoriske monumenter ikke forringes af byggeri og anlæg i næromgivelserne

Vester Hassing Kirke, Ulsted Kirke, Øster Hassing Kirke og Gåser Kirke fremstår som markante kulturhistorisk vartegn i landskabet. Vartegn der skal sikres og bevares for eftertiden. For at sikre såvel den frie indsigt til - som det frie udsyn fra kirkerne er der udlagt en bredere beskyttelseszone omkring Vester Hassing Kirke, Ulsted Kirke, Øster Hassing Kirke og Gåser Kirke (se kort). Indenfor denne zone kan der kun plantes skov eller opføres bygninger, tekniske anlæg m.v., når det er sikret, at hensynet til kirkens betydning som monument i landskabet ikke herved tilsidesættes.

Ud over kirkerne har Hals Kommune en række andre kulturskatte og kulturspor i det åbne land, der skal bevares og synliggøres, - og historien bag dem skal fortælles

De kulturskatte, der her tænkes på, er f.eks. Guld Haralds Høj, Hellig Høje, Hellig Kilde, Ulsted Mølle, Blødens Pæle, Ulvegravene, de mange gravhøje nord for Vester Hassing m.v. Kultursporene er f.eks. de gamle færgesteder ved fjorden, jernbanen fra V. Hassing over Gandrup og Ulsted til Rørholt m.v.

 

 

Status: Vedtaget

 Landdistriktspolitik

- Områdebeskrivelser
   1. Østkystområdet
   2. Limfjords-området
   3. Skov- og mose-området
   4. Aslundskov-området
   5. V. Hassing-/Gandrupomr.
   6. Ulsted-området
- Bosætning og livskvalitet
   Bosætning på landet
   Livskvalitet på Landet
- Erhverv i landzonen
   De traditionelle erhverv
   Alternative erhvervsmuligheder
   IT-infrastruktur
- Trafik
   Cykelstistruktur
   Kollektiv trafik
   Trafiksikkerhed
- Natur
   Lokale naturområder
   Sikring af drikkevand
   Skovrejsningsområder
   Områder hvor skov er uønsket
   Vandløb
- Rekreation
   Rekreative aktiviteter
   Rekreative stier
- Kulturværdier

Læs mere om LanddistriktspolitikkenLæs mere om kommunens overordnede politik for Natur, kultur og fritid
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 31. januar 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |