Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Landdistriktet Landdistriktet Livskvalitet på landet

Selvbetjening | Links | Kontakt

Livskvalitet på landet

Mark

Der skal sikres "albuerum under ansvar" for ejendommene i landdistrikterne

Frihed og fleksibilitet - "albuerum" - er en stor kvalitet ved bosætning i landdistrikterne. Denne kvalitet bør sikres i en hårfin balance med den planlægning der bredt skal tilgodese interesserne i landdistrikterne.

Fysisk er der langt til naboerne men socialt er der kort

Det er en kvalitet, at der er lidt afstand til naboerne - det sikre "albuerum". Men lige så stor en kvalitet er det, at der er mulighed for socialt sammenhold på landet - alle kender alle. Udviklingen i landdistrikterne bør tilrettelægges, så det sociale element kan sikres og udbygges.

Naturen er ikke kun for dem, der bor på landet

Nærheden til naturen er et vigtigt elementer for livskvaliteten på landet - det at opleve, at man er en del af naturen. De nære naturværdier skal derfor sikres for befolkningen i landdistrikterne, samtidig skal der skabes mulighed for en udbygning af de mere "offentlige" rekreative områder til gavn for kommunen øvrige borgere.

Status: Vedtaget

 Landdistriktspolitik

- Områdebeskrivelser
   1. Østkystområdet
   2. Limfjords-området
   3. Skov- og mose-området
   4. Aslundskov-området
   5. V. Hassing-/Gandrupomr.
   6. Ulsted-området
- Bosætning og livskvalitet
   Bosætning på landet
   Livskvalitet på Landet
- Erhverv i landzonen
   De traditionelle erhverv
   Alternative erhvervsmuligheder
   IT-infrastruktur
- Trafik
   Cykelstistruktur
   Kollektiv trafik
   Trafiksikkerhed
- Natur
   Lokale naturområder
   Sikring af drikkevand
   Skovrejsningsområder
   Områder hvor skov er uønsket
   Vandløb
- Rekreation
   Rekreative aktiviteter
   Rekreative stier
- Kulturværdier

Læs mere om Landdistriktspolitikken

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 22. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |