Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Landdistriktet Landdistriktet Rekreative aktiviteter

Selvbetjening | Links | Kontakt

Rekreative aktiviteter

  • Ud over de oplagte rekreative potentialer i kommunens naturområder (kystnære områder, skove, heder, moser, åbne landskaber m.v.) skal der skabes mulighed for særlige rekreative aktiviteter i nogle udpegede områder i kommunen.

Fiskesø

Golfbanen ved Hals og alle de øvrige fritidsarealer ved byerne er vigtige at fremhæve i denne sammenhæng. Disse områder er dog allerede sikret i de udlagte kommuneplanrammer.

Langs den rekreative cykelstirute ligger det rekreative knudepunkt ved Skiveren (med primitiv overnatningsmulighed) og rastepladsen ved Vadet. Disse områder skal bevares, da de giver såvel borgere som turister en mulighed for adgang til og ophold ved Limfjorden.

Syd for Vester Hassing findes "Spulefeltet", der anvendes af Aalborg havn som slamdepot. Når denne anvendelse er afsluttet skal området anvendes til rekreative formål. I det rekreativ område ønskes der ikke fortaget egentlig skovrejsning, da dette vil betyde, at den visuelle sammenhæng mellem Vester Hassing/Stae og fjorden vil blive ødelagt. Et andet udgangspunkt for en fremtidig planlægning af området bør være, at der skal sikres gode adgangsmuligheder til fjorden. Det fremtidige rekreative område skal skabes helt fra bunden, og derfor vil det være oplagt at give mulighed for så mange forskelligartede oplevelser og aktiviteter som muligt. Området skal måske indeholde tilplantede områder med lav bevoksning, åbne lysninger, strand, fritidshavn, legeplads, borde/bænke, primitiv overnatning og meget mere - kun fantasien sætter grænser.

Teglværkssøerne nord-øst for Gandrup er et andet område, der allerede ligger som et nærrekreativt søområde. Området indeholder allerede rastemuligheder (borde/bænke) samt naturlige stier. Når Teglværket er færdige med indvinding af ler, har området mulighed for at blive udvidet arealmæssigt og aktivitetsmæssigt. Der har været tale om aktiviteter som naturlegeplads, fugleopservationer, naturforståelse, fiskeri m.v.

Endelig vil det være positivt, hvis de offentlige naturområder og rekreative områder bliver forbedret med aktivitetsmuligheder - grill-pladser, bål-pladser, junglestier, naturlegepladser, m.v. Dertil kommer de private "put-and-take" fiskesøer som supplement.

Status: Vedtaget

 Landdistriktspolitik

- Områdebeskrivelser
   1. Østkystområdet
   2. Limfjords-området
   3. Skov- og mose-området
   4. Aslundskov-området
   5. V. Hassing-/Gandrupomr.
   6. Ulsted-området
- Bosætning og livskvalitet
   Bosætning på landet
   Livskvalitet på Landet
- Erhverv i landzonen
   De traditionelle erhverv
   Alternative erhvervsmuligheder
   IT-infrastruktur
- Trafik
   Cykelstistruktur
   Kollektiv trafik
   Trafiksikkerhed
- Natur
   Lokale naturområder
   Sikring af drikkevand
   Skovrejsningsområder
   Områder hvor skov er uønsket
   Vandløb
- Rekreation
   Rekreative aktiviteter
   Rekreative stier
- Kulturværdier

Læs mere om LanddistriktspolitikkenPrintervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 22. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |