Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Landdistriktet Landdistriktet Sikring af drikkevand

Selvbetjening | Links | Kontakt

Sikring af drikkevand

  • Hals Kommune ønsker at medvirke til en sikring af drikkevandsinteresserne i kommunen (områder med drikkevandsinteresser ses på nedenstående kort).

Nordjyllands amt er overordnet vandindvindingsmyndighed, og de udpeger områder med drikkevandsinteresser. Hals Kommune vil i den fremtidige planlægning (byudvikling, udpegning af skovrejsningsområder/SFL-områder, administration af miljølovgivningen m.v.) arbejde for en sikring af grundvandsinteresserne i kommunen. Endvidere vil Hals Kommune sammen med Nordjyllands amt og vandværkerne i kommunen udarbejde egentlige indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet.

Kort over områder med drikkevandsinteresser

 

Hals Kommune vil i den fremtidige kommune- og lokalplanlægning i byerne Stae, V. Hassing, Gandrup og Ulsted tage størst muligt hensyn til drikkevandsinteresserne i de berørte områder.

Status: Vedtaget

 Landdistriktspolitik

- Områdebeskrivelser
   1. Østkystområdet
   2. Limfjords-området
   3. Skov- og mose-området
   4. Aslundskov-området
   5. V. Hassing-/Gandrupomr.
   6. Ulsted-området
- Bosætning og livskvalitet
   Bosætning på landet
   Livskvalitet på Landet
- Erhverv i landzonen
   De traditionelle erhverv
   Alternative erhvervsmuligheder
   IT-infrastruktur
- Trafik
   Cykelstistruktur
   Kollektiv trafik
   Trafiksikkerhed
- Natur
   Lokale naturområder
   Sikring af drikkevand
   Skovrejsningsområder
   Områder hvor skov er uønsket
   Vandløb
- Rekreation
   Rekreative aktiviteter
   Rekreative stier
- Kulturværdier

Læs mere om Landdistriktspolitikken

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 13. januar 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |