Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Landdistriktet Landdistriktet skov uønsket

Selvbetjening | Links | Kontakt

Områder hvor skov er uønsket

  • Med ønsket om at friholde landskabelige sammenhænge, geologiske spor, natur- og kulturværdier for tilplantning er der udpeget områder i Hals Kommune, hvor skovrejsning er uønsket.

Udpegningen af områder, hvor skovrejsning er uønsket, betyder, at der i disse områder ikke kan plantes skov på landbrugsjord. Eksisterende, lovligt anlagte skove og fredsskovspligtige arealer berøres ikke af udpegningen.

Områder, hvor skovrejsning er uønsket, er udpeget i og reguleres fra Regionplanen for Nordjyllands amt. Hals Kommune ønsker at ændre de udpegede områder i kommunen som vist på nedenstående kort. Ændringerne vil blive fremført for amtet ved den kommende Regionplanrevision.

Hals Kommune Nord-vest
Kort over Hals Kommunes nordvestlige del

Forklaring til skovkort

Hals Kommune Nord-øst
Kort over Hals Kommunes nordøstlige del

Hals Kommune Syd-vest
Kort over Hals Kommunes sydvestlige del

Hals Kommune Syd-øst
Kort over Hals Kommunes sydøstlige del

Forklaring til skovkort

Status: Vedtaget

 



Landdistriktspolitik

- Områdebeskrivelser
   1. Østkystområdet
   2. Limfjords-området
   3. Skov- og mose-området
   4. Aslundskov-området
   5. V. Hassing-/Gandrupomr.
   6. Ulsted-området
- Bosætning og livskvalitet
   Bosætning på landet
   Livskvalitet på Landet
- Erhverv i landzonen
   De traditionelle erhverv
   Alternative erhvervsmuligheder
   IT-infrastruktur
- Trafik
   Cykelstistruktur
   Kollektiv trafik
   Trafiksikkerhed
- Natur
   Lokale naturområder
   Sikring af drikkevand
   Skovrejsningsområder
   Områder hvor skov er uønsket
   Vandløb
- Rekreation
   Rekreative aktiviteter
   Rekreative stier
- Kulturværdier

Læs mere om Landdistriktspolitikken

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 22. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |