Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Landdistriktet Landdistriktet Trafiksikkerhed

Selvbetjening | Links | Kontakt

Trafiksikkerhed

  • Endelig skal der arbejdes på at forbedre trafiksikkerheden i Hals Kommunes landdistrikter, så det bliver mere trygt og sikkert at færdes på såvel vej som sti.

Ud det overordnede mål at forbedre trafiksikkerheden og trygheden for kommunens borgere er der i Hals Kommunes overordnede Trafiksikkerhedsplan sat særlig fokus på:
- Ulykker med unge bilister
- Ulykker, hvor spiritus er involveret
- Ulykker, hvor høj hastighed er årsag
- Ulykker i kryds

Læs mere om kommunens overordnede politik for Trafiksikkerhed

Se også planen: trafiksikkerhedsplan.PDF (9751 KB)

Midlerne til at skabe forbedringer indenfor disse fokusområder er: generelle kampagner, undervisning, kontrol samt egentlige fysiske udbedringer. I Trafiksikkerhedsplanen er der anvist en række konkrete trafikale problemsteder i kommunen - også i landzonen. Trafiksikkerhedsplanen angiver også et forslag til udbedring af hvert problemsted.

Status: Vedtaget

 Landdistriktspolitik

- Områdebeskrivelser
   1. Østkystområdet
   2. Limfjords-området
   3. Skov- og mose-området
   4. Aslundskov-området
   5. V. Hassing-/Gandrupomr.
   6. Ulsted-området
- Bosætning og livskvalitet
   Bosætning på landet
   Livskvalitet på Landet
- Erhverv i landzonen
   De traditionelle erhverv
   Alternative erhvervsmuligheder
   IT-infrastruktur
- Trafik
   Cykelstistruktur
   Kollektiv trafik
   Trafiksikkerhed
- Natur
   Lokale naturområder
   Sikring af drikkevand
   Skovrejsningsområder
   Områder hvor skov er uønsket
   Vandløb
- Rekreation
   Rekreative aktiviteter
   Rekreative stier
- Kulturværdier

Læs mere om LanddistriktspolitikkenLæs mere om kommunens overordnede politik for Trafiksikkerhed

Se også planen: trafiksikkerhedsplan.PDF (9751 KB)

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 22. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |