Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Landdistriktet Landdistriktet vandløb

Selvbetjening | Links | Kontakt

Vandløb

På baggrund af en større analyse er der udarbejdet nogle mål og retningslinier for vandløbsvedligeholdelsen i Hals Kommune. Målet er, at de kommunale vandløb skal vedligeholdes efter behov, således forstået, at vedligeholdelsen er tilpasset de faktiske forhold i hvert enkelt vandløb. baggrunden for denne målsætning er, at ud over at skulle opretholde vandledningsevnen i vandløbene, skal vandløbsvedligeholdelsen ske så miljøvenligt som muligt, og med så lav udgift som muligt.

Den skånsomme og miljøvenlige vandløbsvedligholdelse skal sikre og forbedre leveforholdene for dyre- og planetlivet i vandløbene. Det er vigtigt, da de mindre kommunale og private vandløb kan være nødvendige opvækst-områder for vandløbsdyr til spredning til de målsatte større vandløb og åer.

I forbindelse med ændringerne, der er på vej vedrørende spildevandsrensningen i det åbne land, vil der ske en forbedring af vandløbskvaliteten. Restaurering af vandløb for at forbedre forholdene for flora og faune i og omkring vandløbene kan derfor være et fokusområde i fremtiden.

Bisnap Krat

Status: Vedtaget

 Landdistriktspolitik

- Områdebeskrivelser
   1. Østkystområdet
   2. Limfjords-området
   3. Skov- og mose-området
   4. Aslundskov-området
   5. V. Hassing-/Gandrupomr.
   6. Ulsted-området
- Bosætning og livskvalitet
   Bosætning på landet
   Livskvalitet på Landet
- Erhverv i landzonen
   De traditionelle erhverv
   Alternative erhvervsmuligheder
   IT-infrastruktur
- Trafik
   Cykelstistruktur
   Kollektiv trafik
   Trafiksikkerhed
- Natur
   Lokale naturområder
   Sikring af drikkevand
   Skovrejsningsområder
   Områder hvor skov er uønsket
   Vandløb
- Rekreation
   Rekreative aktiviteter
   Rekreative stier
- Kulturværdier

Læs mere om Landdistriktspolitikken

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 13. januar 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |