Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Landsbyerne Landsbyerne Gåser

Selvbetjening | Links | Kontakt

Landsbyen Gåser

  • I følge Regionplanen for Nordjyllands amt må der ikke ske egentlg byudvikling i landsbyen Gåser.

  • Byrådet ønsker dog at gøre brug af muligheden for at skabe byggemuligheder til boliger samt til lokale service- og erhvervsformål ved udfyldning af den eksisterende rummelighed i Gåser.

Med Gåsers attraktive placering ved Limfjorden kan byen udvikles til en egentlig "bosætningeperle". For at give mulighed for bosætning i Gåser afgrænses byen som landsby.

I Gåser kan rummes de funktioner, der ud over boliger hører naturligt hjemme i en landsby - mindre erhverv, småbutikker, servicevirksomheder m.v. I byens afgrænsning mod det åbne land kan der endvidere etableres "jordbrugsparceller". Ved Jordbrugsparceller forstås storparceller på op til 1 ha til fritids- eller hobbylandbrug. Parcellen består dels af et byggefelt svarende til en almindelig parcelhusgrund på 700-1.000 m2 (indenfor landsbyens afgrænsning) og dels et brugsareal (udenfor afgrænsningen), der kan benyttes til f.eks. gartneri, frugtavl, ikke erhvervsmæssigt husdyrhold m.v.

Kort over rammeområder i Gåser
Klik her for at se det viste rammeområde
11La1

Status: Vedtaget

 Landsbyerne

- Stae
- Øster Hassing
- Holtet
- Gåser

Læs mere om landsbyerne.Læs mere om Gåser i

Landdistriktspolitikken

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 22. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |