Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Landsbyerne Landsbyerne Holtet

Selvbetjening | Links | Kontakt

Landsbyen Holtet

  • I følge Regionplanen for Nordjyllands Amt må der ikke ske egentlg byudvikling i landsbyen Holtet.

  • Byrådet ønsker dog at gøre brug af muligheden for at skabe byggemuligheder til boliger samt til lokale service- og erhvervsformål ved udfyldning af den eksisterende rummelighed i Holtet.

I Holtet kan rummes de funktioner, der ud over boliger hører naturligt hjemme i en landsby - mindre erhverv, småbutikker, servicevirksomheder m.v. I byens afgrænsning mod det åbne land kan der endvidere etableres "jordbrugsparceller". Ved Jordbrugsparceller forstås storparceller på op til 1 ha til fritids- eller hobbylandbrug. Parcellen består dels af et byggefelt svarende til en almindelig parcelhusgrund på 700-1.000 m2 (indenfor landsbyens afgrænsning) og dels et brugsareal (udenfor afgrænsningen), der kan benyttes til f.eks. gartneri, frugtavl, ikke erhvervsmæssigt husdyrhold m.v.

I Holtet er der udlagt et offentligt område ved sportspladsen og klubhuset. Dette offentlige område ønskes udvidet med det formål at få plads til flere baneanlæg. 
Sportspladsen foreslås udvidet med et ca. 2,6 ha stort areal vest for det eksisterende anlæg. Denne placering er anbefalet af Holtet Idrætsforening, da de vil få et sammenhængende anlæg, hvor Klubhuset er centralt placeret. Sportspladsen vil være en integreret del af byen, og der kan skabes en mere trafiksikker adgangsvej til anlægget fra Holtetvej.

Kort over rammeområder i Holtet
Klik her for at se de viste rammeområder
10La1
10La2
10Off1
10Off1b
10Off2

Status: Vedtaget

 Landsbyerne

- Stae
- Øster Hassing
- Holtet
- Gåser

Læs mere om landsbyerne.Læs mere om Holtet i

Bymodel Gandrup

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 22. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |