Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Landsbyerne Landsbyerne Stae

Selvbetjening | Links | Kontakt

Landsbyen Stae

  • I følge Regionplanen for Nordjyllands amt må der ikke ske egentlg byudvikling i landsbyen Stae.

  • Byrådet ønsker dog at gøre brug af muligheden for at skabe byggemuligheder til boliger samt til lokale service- og erhvervsformål ved udfyldning af den eksisterende rummelighed i Stae.

Centerområdet

Et mindre område i byens kerne omkring Halsvej er udlagt til centerområde, hvor der må opføres butikker, liberale erhverv, servicevirksomheder, parkering, mindre ikke generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikker samt boligbebyggelse og offentlige formål.

Boligområderne

Boligområdet i den nordvestlige del af Stae er fortrinsvis præget af nyere parcelhusområder, der er opbygget omkring vejsystemer med blinde veje. Området syd for "skrænten" ved Nøddevej indeholder en rummelighed til udstykning af flere nye parcelhusgrunde.

Boligområdet i den østlige del af Stae er den ældre bydel med flere fritliggende landejendomme. Området har en meget åben struktur, og der er stor mulighed for at udfylde området med udstykning af nye boligejendomme. Særligt kunne det være oplagt at anvende nogle af restarealerne til etablering af et område for "storparceller", hvor der i højere grad end i de traditionelle parcelhusområder er mulighed for at have store køkkenhaver, frugtplantager, husdyr m.v. Disse storparceller kunne udstykkes, så den bebyggede del af grunden ligger i byzone og den landlige del af grunden ligger i landzone. "Storparcellerne" kan danne en bedre afrunding af byen mod øst og desuden medvirke til at skabe en grøn forbindelse mod Vester Hassing.

Den eksisterende landejendom ny Møllegård ved Mandelvej kunne være velegnet til at indrette som børneinstitution, som et alternativ til de kendte institutioner. Ejendommen ligger tæt ved hovedfærdsesåren for Vester Hassing- og Stae-området, og der er velegnede bygninger og udenomsarealer for en evt. landbørnehave.

I området ligger en af de 5 fællesjorde i Stae-området - "den fælles sandgrav". Sandgraven henligger i dag som et grønt område i byen. Såfremt den nuværende status som fællesjord og den nuværende anvendelse ændres skal det foregå i overensstemmelse med de generelle rammebestemmelser for området.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner indenfor området skal der "tænkes grønt" i overensstemmelse med de overordnede intentioner om at indarbejde flere grønne områder i og omkring Vester Hassing og Stae.

  1. Vester Hassing og Stae skal udvikle sig imod hinanden og imod et fælles grønt område for at få skabt en fysisk sammenhæng mellem de to bysamfund. Den fremtidige boligudviklingsretning i Vester Hassing er derfor mod vest - vest for Krogensvej, Fanøvej og Skrænten.

  2. Der skal til enhver tid kunne tilbydes et varieret udbud af attraktive byggemodnede boliggrunde i Vester Hassing/Stae-området.

  3. Der skal tilstræbes et lejebyggeri på 10-15 % af det samlede boligbyggeri i Vester Hassing/Stae-området.

  4. I boligområderne i Vester Hassing og Stae vil der fortsat kunne placeres eller etableres de typer af mindre erhverv, som fortrinsvis drives af beboeren selv, og som efter byrådets skøn ikke ændrer områdets karakter af boligområde.

  5. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner for nye boligområder skal der indføjes et krav om tilslutningspligt til den kollektive varmeforsyning.

Kort over Stae
Klik her for at se de viste rammeområder
8Bo1
8Bo2
8Ce1

Status: Vedtaget

 Landsbyerne

- Stae
- Øster Hassing
- Holtet
- Gåser

Læs mere om landsbyerne.Læs mere om Stae i

Bymodel Vester Hassing/Stae

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 22. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |