Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Sommerhusområdet Sommerhusområdet kvalitetsforbedring

Selvbetjening | Links | Kontakt

Kvalitetsforbedrende tiltag i sommerhusområdet

Hals Kommune bør arbejde for at få opgraderet standarden blandt sommerhusene i sommerhusområdet. Dette arbejde kan f.eks. ske ved at der bliver udarbejdet et katalog om "god byggeskik og miljørigtigt byggeri i sommerhusområdet" til inspiration for sommerhusfolket ved renoveringer og nybyg. Endvidere bør det ved udarbejdelse af fremtidige lokalplaner i sommerhusområdet sikres, at der indarbejdes egentlige kvalitetskrav og miljøkrav til det fremtidige sommerhusbyggeri.

For udlejningsbranchen vil en forbedring af sommerhusstandarden kunne anvendes som markedsføringselement. F.eks. kan der indføres en ordning, hvor sommerhusene miljøcertificeres efter nogle fastlagte kriterier, der dækker såvel det interne miljø som det eksterne miljø. De "grønne" turister får herved en mulighed for målrettet at efterspørge de miljøcertificerede sommerhuse.

Beplantningerne i sommerhusområdet trænger til et kvalitetsløft. Der kan udarbejdes et inspirationshæfte vedrørende "kvalitet i det grønne" til sommerhusejerne. Ligeledes bør det ved udarbejdelse af fremtidige lokalplaner i sommerhusområdet sikres, at der indarbejdes retningslinier og kvalitetskrav for beplantning i skel og beplantning i øvrigt.

  • Ved udarbejdelse af fremtidige lokalplaner i sommerhusområdet bør det sikres, at der indarbejdes egentlige kvalitetskrav og miljøkrav til det fremtidige sommerhusbyggeri.

  • For at sommerhusområdet ikke skal få karakter af parcelhusområde og sommerhusene ikke af parcelhuse er følgende fastlagt:

Der må ikke opføres traditionelle kendte parcelhysbebyggelser i sommerhusområdet. Bebyggelsen skal have karakter af sommerhus/fritidshus.

Hegn i sommerhusområdet må alene opføres som levende hegn. Læskærme ved opholdsarealer i forbindelse med bebyggelsen kan dog tillades opført som raftehegn, plankeværk eller lignende.

  • Ved udarbejdelse af fremtidige lokalplaner i sommerhusområdet bør det sikres, at der indarbejdes retningslinier og kvalitetskrav for beplantning i skel og beplantning i øvrigt.

Status: Vedtaget

 Sommerhusområdet

- Overnatningsfaciliteter
- Ferie-/fritidsfaciliteter
- Kvalitetsforbedrende tiltag

Læs mere om sommerhusområdet.Læs mere om kommunens overordnede Turistpolitik
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 22. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |