Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Strategi for Hals Kommune Hvor vil vi hen? Hals Kommune som bosætningskommune

Selvbetjening | Links | Kontakt

A) Hals Kommune skal styrkes som bosætningskommune

Hals Kommune er begunstiget med en række naturgivne forhold, der indvirker positivt på bosætningen i kommunen, - nærheden til Aalborg og nærhed til hav og fjord.

Kommunens bysamfund, der alle er levende lokalsamfund med nærhed og overskuelighed, kan tilbyde et rigt foreningsliv og den fornødne private service, hvilket i bund og grund er det, der efterspørges som alternativ til de større byer.

Endelig kan kommunen tilbyde en relativ lav skatteprocent og et højt serviceniveau for borgerne, hvilket også er vigtige lokaliseringsfaktorer for potentielle bosættere. Borgeren er i centrum. De mindste børn er garanteret pasning. Der er kommuneskoler i de 5 større bysamfund i kommunen - alle med skolefritidsordning. God kollektiv trafik.

Hals Kommune har ikke tidligere arbejdet målrettet med markedsføring af kommunen som bosætningskommune. Der har været gennemført enkeltstående kampagner og arrangementer, men den positive vækst i bosætningen er stort set kommet af sig selv. Med en klar branding af kommunen og et målrettet markedsføringsarbejde kan der formodentlig skabes en endnu større vækst i bosætningen i Hals Kommune.

I byernes centerområder skal der arbejdes på at skabe aktive og levende bymiljøer, da det vil være et vigtigt bosætningsparameter for en stor gruppe af fremtidens borgere i Hals Kommune. Der skal skabes indkøbsmuligheder, byliv, mødesteder, kulturoplevelser - oplevelser, der giver byerne identitet.

Som opfølgning på målsætning om, at Hals Kommune skal være bosætningskommune er det endvidere vigtigt, at kommunen til enhver tid kan tilbyde et varieret udbud af attraktive byggegrunde i alle de større bysamfund i kommunen - Hals, Gandrup, Vester Hassing, Hou og Ulsted. Byggegrundene skal kunne modsvare de ønsker og krav til boform, der efterspørges i befolkningen. Alle de større bysamfund skal kunne tilbyde byggegrunde til parcelhusbyggeri og til tæt-lav boligbebyggelse (række-, klynge- og dobbelthuse).

I de mindre lokalsamfund (Stae, Øster Hassing, Holtet og Gåser) er der skabt mulighed for etablering af jordbrugsparceller. Disse områder kan på initiativ fra kommunen eller fra private indrettes til spændende nye boligområder for dem der ønsker en lidt alternativ boform.

Det går vi igang med:

 1. Der skal kontinuerligt arbejdes målrettet med markedsføring af Hals Kommune som bosætningskommune ud fra en udarbejdet strategiplan. Med jævnlige mellemrum skal der foregå særlige events så som kampagner, deltagelse i messer m.v.. Internettet og i særdeleshed kommunens hjemmeside www.halskom.dk er et centrale medier i den løbende markedsføring.
 2. Som opfølgning på målet "fiber til alle" (kommunens overordnede mål D) skal de nye boligområder i kommunen gøres IT-parate ved, at det i forbindelse med planlægningen for og byggemodningen af områderne sikres, at der lægges lysleder ind til den enkelte grund.
 3. I Hals by er der en ny udstykning klar med attraktive byggegrunde vest for byen. Der forventes en stor efterspørgsel på disse grunde, så Hals Kommune skal allerede nu overveje, hvor de fremtidige boligområder i byen skal være. På grund af landets Kystzonebestemmelser vil den eneste reelle mulighed for byudvikling være mod nord. Hals Kommune iværksætter derfor et udviklingsarbejde, der skal se på fremtidsperspektiverne for den del af Hals by, der ligger nord for Aalborgvej/Strandvejen for at få udpeget og tilrettelagt indholdet i de nye boligområder.
 4. Etape 2. i udstykningen ved Uglevænget i Vester Hassing iværksættes.
 5. Hals Kommune har med vedtagelsen af Den Digitale Kommuneplan ikke flere byggegrunde til salg i Ulsted, da de resterende grunde i Lucernehaven er udlagt til grønt område. Byrådet skal derfor Udarbejde en lokalplan og foretage byggemodning i det fremtidige boligområde i byen.
 6. I Hou har kommunen kun 6 byggegrunde på den gamle sportsplads (Grøftekanten) at tilbyde. Planlægningsarbejdet for et boligområde nord for sportspladsen iværksættes.
 7. Planlægningen for og byggemodningen af de nye boligområder i Hals Kommune skal tilrettelægges ud fra en grøn og bæredygtig tankegang.
 8. Opfølgning på "Bymodel Hals" - forskønnelse på Havnegade og på Torvet ??
 9. Anvendelse af de resterende arealer på Hals havn ??
 10. Opfølgning på "Bymodel Hou" - forskønnelse på Brogade, Nørregade og Kystvejen ?? Fremtidig anvendelse af Hou havn ??
 11. Opfølgning på "Bymodel Gandrup" - byforskønnelse/trafiksanering på Borgergade ??
 12. Opfølgning på "Bymodel Ulsted" - byforskønnelse/trafiksanering på Vestergade, Jyllensgade og Købmagergade ??
 13. Kampagner i landsbyerne for forskønnelse af bybilledet ??
 14. Etablering af kommunale jordbrugsparceller ??

Status: Vedtaget

 

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 2. juli 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |