Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Strategi for Hals Kommune Hvor vil vi hen? Lysleder til alle

Selvbetjening | Links | Kontakt

Lysleder til alle

Hals Kommune har godkendt en udviklingsplan for anvendelse af optiske fibre og lyslederteknologi i Hals Kommune "Bredbåndsplan - På vej mod lyset". Planen er et resultat af kommunens deltagelse i projektet "Nordjysk Netforum og KMD Netbroker", der afvikles med støtte fra Det Digitale Nordjylland.

"Fiber til hjemmet, erhvervslivet og det offentlige er løsningen, som langsigtet anses at tilgodese øgede krav til fremtidens kommunikationsbehov."

Der findes mange forskellige teknologiformer, der kan løse nuværende behov for båndbredde til IT-kommunikation. Disse teknologier anses alle at have en øvre grænse, som skønnes at blive nået indenfor en begrænset tidshorisont under hensyntagen til en vurdering af en fremskrevet IT-trafikmængde.

Optiske fibre har "ubegrænset kapacitet". Når teknik og ønsker for opgradering bliver aktuel, er det alene udstyret i enderne af fibrene, der skal udskiftes. En etablering af lyslederkabler anses derfor at være anvendelig i en lang årrække.

Ved at medvirke til opfyldelse af denne målsætning vil Hals Kommune bl.a. have mulighed for:

- At markedsføre Hals Kommune som et IT-spydsspidsområde. Et godt valg ved bosætning eller etablering af virksomhed.

- At kunne tilbyde skoler og bibliotek Internet-adgang via ægte bredbånd.

- At kunne kommunikere med øvrige institutioner i et fremtidssikret net.

- At fremme konkurrencen mellem udbydere af tjenester på nettet.

- At medvirke til at sommerhusområdet forbliver attraktivt med tjenester som højhastigheds Internetforbindelser og kabel-tv dækning (væk med paraboler).

- Hjemmearbejdspladser uanset kapacitetsbehov.

Det går vi igang med:

  1. Etablering af fiber backbone-net i Hals Kommune. Hals Kommune etablerer i samarbejde med eksterne partnere et fiber backbone-net (lysleder-hovedlandevej) mellem kommunens bysamfund.
  2. Etablering af et offentligt lysleder-net. Med udgangspunkt i et etableret fiber backbone-net etableres lysleder-opkobling af kommunens institutioner til Rådhuset.
  3. Etablering af adgang til fiber backbone-net for private service-udbydere. Mulighed for anvendelse af ledig lyslederkapacitet i det kommunale net (sorte fibre) overvejes anvendt til sikring af , at private udbydere får mulighed for etablering af net-tjenester m.v. på lige vilkår med mere tætbefolkede områder.
  4. Udvikling af slutbruger-net. Ved samarbejde med private aktører, bestemmelser i lokalplaner og andre tiltag søges udvikling mod "fiber til alle" fremmet mest muligt. Herunder sikres det indtil videre, at fremføring af tomrør overvejes og fremmes ved alle nyanlæg, nyudstykninger og ved gravearbejder generelt.
  5. Samarbejde med andre interessenter vedrørende øget forsyningssikkerhed (redundans) og etablering af fælles adgang til knudepunkter i Aalborg-området.

Status: Vedtaget

 

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 2. juli 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |