Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Strategi for Hals Kommune Hvor vil vi hen? Udfordringer og potentialer i erhvervslivet

Selvbetjening | Links | Kontakt

B) Udfordringer og potentialer i kommunens erhvervsliv

Generelt er erhvervslivet under stort pres hvilket sætter store krav til den enkelte virksomheds omkostningsniveau og dermed konkurrenceevne. Udfordringerne svinger fra branche til branche ? og fra virksomhed til virksomhed.

Nogle af kommunens "lokomotiver" har fulde ordrebøger og ansætter flere folk ? mens andre har sværere ved at tackle de aktuelle udfordringer på markederne. Nogle håndværksvirksomheder har fremgang - andre har vanskeligheder og må lukke ned. De fleste turistrelaterede virksomheder har haft en god udvikling i 2003 ? ligesom detailvirksomheder, ikke mindst i Hals- området, signalerer en tilfredsstillende udvikling.

En af de store udfordringer på erhvervsområdet vil i fremtiden være, at tænke erhvervsudviklingen sammen med intentionerne og perspektiverne i målsætning om, at Hals Kommune skal være bosætnings- og turistkommune. Det bærer nok i retningen af, at Hals kommune fremover skal øge indsatsen for den oplevelsesbaserede erhvervsudvikling - turisme, sport, kultur, fritid, sundhed, byliv, værdier knyttet til de lokale produkter osv.

Byrådet har en klar interesse i at fastholde, og gerne udbygge, antallet af lokale arbejdspladser, selvom det er en vanskelig udfordring.

Hvad angår vareproducerende virksomheder i kommunen, vil deres fremtid afhænge af i hvilken grad virksomhedens produkt er konkurrencedygtigt, dvs. den enkelte virksomheds omkostningsniveau. De virksomheder, som ikke er i stand til at reducere omkostningerne, forny eller videreudvikle produktet ? og som måske udelukkende opererer på et regionalt marked ? vil få vanskeligheder med at fastholde og udbygge markedsandele. Udfordringen er derfor at geare de pågældende virksomheder til fremtidens markeder.

Det er Byrådets opfattelse, at det ville være hensigtsmæssigt, såfremt flere lokale virksomheder orienterede sig mod internationale markeder.

Det er de virksomheder, der kan generere yderligere produktudvikling, som på sigt kan gøre en forskel på mængden af lokale arbejdspladser.

Strategien må være at servicere de eksisterende virksomheder kvalificeret i takt med ønsker om yderligere udvikling og ekspansion.

Herudover skal der fortsat være særskilt fokus på de iværksættere, som starter op - uanset branche. Det er trods alt fremtidens vækstgrundlag.

Det er fortsat Byrådets ambition at etablere innovative virksomheder i Vester Hassing området. Argumenterne herfor er ; den geografiske nærhed til Aalborg ? området, at innovative virksomheder kommunikerer på nettet hvorfor placering ikke er altafgørende. Udfordringerne er at få etableret særskilte kompetenceklynger i området. For at generere yderligere udvikling bør der arbejdes på at gøre Fonden for Informationsteknologi mere operationsdygtig. Det bør overvejes, om fonden skal have overdraget Innovationsgaarden ? således den kan optage lån og af den vej etablere yderligere byggeri. På den måde vil bestyrelsen aktivt kunne forfølge fondens formålsparagraf.

Byrådet støtter op om Region Aalborg Samarbejdet og hilser bestræbelserne om at effektivisere organisationen velkommen. Hals Kommune skal fortsat spille en aktiv rolle i organisationen via erhvervskontoret og give sit bidrag til at understøtte en positiv regional udvikling.

Det går vi igang med:

  1. Øge indsatsen for den oplevelsesbaserede erhvervsudvikling.
  2. Hjælp til de eksisterende virksomheder m.h.p. styrkelse af konkurrenceevne ? herunder produktudvikling således lokale arbejdspladser fastholdes ? og gerne udbygges.
  3. Støtte op om virksomheder som vil opdyrke nye markeder.
  4. Fastholde og gerne udbygge udbuddet af udvalgsvare- og specialvarebutikker.
  5. Arbejde for at tiltrække yderligere innovation til Vester Hassing.
  6. Servicere iværksættere.
  7. Kvalitetsudvikle turistrelaterede virksomheder.

Status: Vedtaget

 

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 2. juli 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |