Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Strategi for Hals Kommune Vurdering af udviklingen

Selvbetjening | Links | Kontakt

Byrådets vurdering af udviklingen

Hovedtendenser

Hals Kommune har på baggrund af sin placering som oplandskommune til Aalborg og de naturgivne kvaliteter haft en særdeles gunstig udvikling i det sidste årti. Dette gælder både indenfor bosætning og indenfor erhvervsområdet - herunder turismen.

Udpendlingen mod Aalborg er stor og stærkt stigende. Hals Kommune er derfor meget afhængig af arbejdsmarkedet i Aalborg.

Borgerne i Hals Kommune har som udgangspunkt haft et lavt uddannelsesniveau, men dette har siden 1980'erne været stærkt stigende.

Hals Kommunes andel af bruttoindkomsten i amtet har været markant stigende (11%) i perioden fra 1980 til 2002 og bruttoindkomsten ligger nu noget over amtsgennemsnittet.

Hals Kommunes målrettede fokus på IT-relaterede projekter under Det Digitale Nordjylland (Netforum, Netbroker, borgerportalen Hals.dk, Det Digitale Demokrati m.v.) har sat kommunen på landkortet som en visionær fremtidsorienteret udviklingskommune.

Som alle de øvrige kommuner i landet står Hals Kommune overfor store udfordringer omkring emnet kommunalreform. Imidlertid står kommunen godt rustet til opgaven idet kommunens økonomi og befolkningssammensætning indikerer dette tillige med, at erhvervsudviklingen udvikler sig ekspansivt i både Hals og Vester Hassing. Hals Kommune kan derfor imødese udfordringen med sindsro, da kommunen vil være en attraktiv samarbejdspartner.

Hals Kommunes styrker

 • Nærhed til Aalborg og god infrastruktur rettet mod Aalborg
 • Nærhed til hav og fjord
 • Kystnære havnebyer med attraktive boligområder
 • Levende lokalsamfund med gode bosætningsmuligheder
 • Åbne landskaber med attraktive naturområder
 • Varieret erhvervsstruktur
 • Sommerlandet mellem Hals og Hou med et stort turistpotentiale - "Den grønne milde kyst"
 • God kommunal service og kommunale tilbud
 • Visionær og fremsynet
 • Stor fokus på det lokale demokrati og borgerinddragelse

Hals Kommunes svage sider / udfordringer

 • Nærheden til Aalborg og en infrastruktur, der er rettet mod Aalborg er nævnt under kommunens styrker, men krydsningen af Limfjorden er og bliver en flaskehals i trafikstrømmen mellem Hals Kommune og Regioncenteret Aalborg.
 • Ligeledes er nærhed til hav og fjord nævnt som kommunens store aktiv. Modsat er der som konsekvens heraf kun nabo-opland mod vest og nord. I mange sammenhænge vil Hals Kommune ligge i et udkantsområde ved en "endestation".
 • På erhvervsområdet er Hals Kommune meget afhængig af Aalborg fordi vores erhvervsbehov ikke kan rumme vores beskæftigelsesbehov. Konjunkturudsving i Aalborg afspejles hurtigt i den lokale beskæftigelse.
 • Uddannelsesniveauet i Hals Kommune er relativt lavt men stigende. Hals Kommunes udfordring er derfor stadig en håndtere en større gruppe af uuddannede arbejdsløse.

Styrkerne i de enkelte bysamfund - Klik her

Status: Vedtaget

 Læs om stykerne i de enkelte bysamfund i Hals Kommune

Kilk her

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 6. juli 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |