Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Strategi for Hals Kommune Vurdering af udviklingen Styrkerne i bysamfundene

Selvbetjening | Links | Kontakt

Styrkerne i de enkelte bysamfund

Hals

- Bosætning
- Turisme
Hals er kommunecenter i Hals Kommune, og byen opfattes derfor kommunens ansigt udadtil.

Hals er et aktivt og levende lokalsamfund med en gammel bykerne i centrum og et attraktivt havnemiljø, der gør, at byen lever hele dagen og alle dage i året til gavn og glæde for såvel byens borgere som de mange besøgende turister. Byen nyder ligeledes godt af nærheden til Kattegat, Limfjorden og naturområderne Hals Mose, Sønderskoven, Hals Nørreskov m.v.

På grund af turisterne findes der i Hals mere detailhandel og privat service end i øvrige byer af samme størrelse.

Gandrup

- Bosætning
- Erhverv
Gandrup deler kommunecenterstatus med Hals by, og Rådhuset er placeret centralt i byen. Byen rummer flere dagligvarebutikker og et blomstrende foreningsliv.

Limfjorden ligger indenfor en overkommelig rækkevidde, og her kan man finde "Gandrup havn", hvor mange fritidsfiskere har deres joller liggende, og hvor fritidsfolket kan overnatte i primitive shelters.

Vester Hassing

- Bosætning
- Erhverv
Vester Hassing er byen, der står for aktivitet og udvikling. Boligudbygningen og erhvervsudviklingen er i vækst, og Vester Hassing er nu kommunens største bysamfund. I byens institutioner og foreningsliv finder man engagement nytænkning.

Limfjorden ligger sammen med et af Hals Kommunes mest attraktive skovområder - Aslundskoven - indenfor cykelafstand til byen.

Vester Hassing er karakteriseret ved stor udpendling til Aalborg.

Hou

- Bosætning
- Turisme
Hou by rummer som Hals et relativt stort udbud af detailhandel og privat service i forhold til byens størrelse. Hou er også et lille aktivt og levende lokalsamfund, der ikke er spoleret af de mange turister i sommermånederne. Havnemiljøet og det åbne naturlige klitlandskab med dejlige badestrande, der er en integreret del af byen, er et stort aktiv og en enestående kvalitet ved byen. Flere borgeres store interesse for kunst- og kulturtilbud kan give byen et særligt image.

Hou har i de senere år oplevet en positiv bosætning, og det forventes, at der også fremover sker en sikker og stabil byudvikling i Hou.

Ulsted

- Bosætning
- Erhverv
Ulsteds styrke er de nære livskvaliteter i form af fællesskab, tryghed, overskuelighed samt et meget aktivt foreningsliv. Umiddelbart udenfor byen ligger det åbne land med Gettrup Skov og Ulsted Mose som oplagte udflugtsmål.

Status: Vedtaget

 

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 2. juli 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |