Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Temaer Bosætning

Selvbetjening | Links | Kontakt
Bosætning
Natur, kultur og fritid
Børn og unge
Uddannelse/skole
Ældre og handicappede
Erhverv og arbejdsmarked
Detailhandel
Turisme
Trafik og teknik

Bosætning


Lidt statistik

Hals Kommune har som en af de få kommuner i Nordjyllands Amt fastholdt en positiv befolkningsudvikling i de sidste 10 år. Fra 1980 til 2001 er Hals Kommune kun overhalet af Aalborg og Hobro Kommuner i at have den største faktiske befolkningsudvikling i Nordjylland.

Den positive befolkningsudvikling er et resultat af en positiv tilflytning, positiv indvandring samt et positivt fødselsoverskud i Hals Kommune. Tilflytningen er hovedsagelig sket af folk fra mellemindkomstgruppen.

Ser man på befolkningssammensætningen i Hals Kommune er der i forhold til landsgennemsnittet stor overvægt af børn i Hals Kommune. De unge mennesker i aldersgruppen 18-24 år ligger derimod væsentligt under landsgennemsnittet. Andelen af indbyggere i den erhvervsdygtige alder ligger lige på landsgennemsnittet, og andelen af ældre over 67 år ligger måske lidt overraskende lidt under landsgennemsnittet.

Bymønster

I regionplanen for Nordjyllands Amt er byerne i regionen inddelt i et bymønsterhieraki, der på nogle områder styrer hvilken udvikling, der kan finde sted i de enkelte byer. Bymønsterstrukturen i Hals Kommune er følgende:

Kommunecenter
- Hals og Gandrup

Lokalcentre
- Vester Hassing, Ulsted og Hou

Landsbyer
- Stae, Øster Hassing, Holtet og Gåser

Hals Kommune har tidligere ønsket overfor Nordjyllands Amt, at Halsby skulle tildeles Egnscenterstatus, da flere funktioner i byen rækker ud over kommunegrænsen. Ønsket er ikke blevet indfriet, men det er stadig relevant.

Boligpolitikken

Hals Kommunes byer skal sammen kunne tilbyde borgerne et varieret udbud af forskellige boligtyper og boformer - ejerboliger, andelsboliger og lejeboliger samt parcelhuse, tæt/lav boligbebyggelse, jordbrugsparceller m.v. For at kommunen kan leve op til denne politik skal der udlægges tilstrækkeligt store områder til boligformål i byerne, så der til enhver tid kan tilbydes eksisterende borgere og potentielle nye borgere denne mulighed for nyetablering eller skift i boform.

Status: Vedtaget

 Læs mere om bosætning i
- Hals
- Hou
- Ulsted
- Gandrup
- Vester Hassing
- Landdistriktet
- Landsbyerne

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 15. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |