Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Temaer Detailhandel

Selvbetjening | Links | Kontakt
Bosætning
Natur, kultur og fritid
Børn og unge
Uddannelse/skole
Ældre og handicappede
Erhverv og arbejdsmarked
Detailhandel
Turisme
Trafik og teknik

Detailhandel


Butiksstrukturen i Nordjylland har som i resten af landet ændret sig markant igennem de seneste 30 år. Tendensen er gået i retning af, at butikkerne koncentreres i de større byer. Specielt er det udvalgsvarehandlen, der er under pres i mange nordjyske byer.

På den baggrund er der i de seneste år indarbejdet en detaljeret regulering på hele detailhandelseområdet lovgivningsmæssigt og i Regionplanen for Nordjyllands amt.

Denne regulering skal bl.a.

  • fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer samt i de enkelte bydele i de større byer,
  • sikre at arealer til butiksformål udlægges, hvor der er god tilgængelighed for alle trafikarter, især den gående, cyklende og kollektive trafik, samt
  • sikre at dagligvarehandlen fastholdes og styrkes i kommunecentrene (Hals og Gandrup) og i de større lokalcentre (Vester Hassing, Ulsted og Hou), og udvalgsvarehandlen fastholdes og styrkes i de større kommunecentre (Hals og Gandrup).

Den fremtidige planlægning for detailhandelsområdet skal udarbejdes i overenstemmelse med følgende retningslinier:

  1. Der kan kun planlægges for detailhandelsbutikker indenfor afgrænsede centerområde og centrale byområder.

  2. I Hals, Gandrup, Vester Hassing, Ulsted og Hou må der ikke etableres dagligvarebutikker med et bruttoetageareal på mere end 3.000 m2 og udvalgsvarebutikker med et bruttoetageareal på mere end 1.500 m2.

  3. I byzone kan der etableres detailhandelsbutikker på op til 200 m2 udenfor det afgrænsede centerområde. I boligområderne er det kun muligt at etablere butikker/servicevirksomheder, som fortrinsvis drives af beboeren selv, og som ikke ændrer områdets karakter af boligområde.

  4. I kommunens landsbyer kan der planlægges for butikker op til 750 m2 til byernes dagligvareforsyning. Desuden kan der planlægges for udvalgsvarebutikker på op til 200 m2.

  5. I sommerhusområdet kan der etableres dagligvarebutikker op til 200 m2, hvis dette er foreneligt med opretholdelse af dagligvareforsyningen i de nærmeste byer. I aktivitetsknudepunktet ved Lagunen kan der dog etableres en dagligvarebutik på 400 m2.

  6. Udenfor de afgrænsede centerområder og centrale byområder kan der udlægges områder til butikker med særligt pladskrævende varegrupper (møbler, hvidevarer, tømmer, større byggematerialer, biler m.v.). Butikkerne må her have et bruttoetageareal på max. 3.000 m2 og min. 500 m2.

  7. I erhvervsområder kan tillades mindre butikker med salg af virksomhedens egne produkter. En sådan butik må max. have et bruttoetageareal på 200 m2.

Status: Vedtaget

 Læs mere om Detailhandel i rapporten
Detailhandlen i Hals Kommune.pdf (1450 KB)


Læs også om detailhandel i
- Hals
- Hou
- Ulsted
- Gandrup
- Vester Hassing 
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 18. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |