Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Temaer Natur, kultur og fritid

Selvbetjening | Links | Kontakt
Bosætning
Natur, kultur og fritid
Børn og unge
Uddannelse/skole
Ældre og handicappede
Erhverv og arbejdsmarked
Detailhandel
Turisme
Trafik og teknik

Natur, kultur og fritid


Emnet natur er meget bredt betragtet behandlet i Hals Kommunes Landdistriktspolitik. Landdistriktspolitikken findes under områdeplaner - Landdistriktet (Klik her for at komme til Landdistriktspolitikken).

Landdistriktspolitikken indeholder beskrivelser og retningslinier for Naturrelevante emner som "lokale naturområder", "sikring af drikkevand", "skovrejsning", områder, hvor skov er uønsket", m.v.

Endvidere er der et særligt afsnit om rekreation, hvor, de rekreative aktiviteter og de rekreative stier i kommunen er behandlet.

Kultur og fritid

Kulturpolitikken i Hals Kommune har til formål:

  • at styrke fællesskab og samvær mellem mennesker på tværs af generationer og uddannelse,
  • at lægge vægt på folks aktive deltagelse og handling,
  • at stille økonomiske og fysiske rammer til rådighed, men lade folk selv forvalte dem,
  • at sætte aktivitet og nybevægelse i gang og modvirke massekulturers passiviserende påvirkninger,
  • at støtte friheden og mangfoldigheden og modvirke at kulturelle aktiviteter begrundet i fysiske rammer hæmmes i udviklingsmuligheder, samt
  • at informere, koordinere og sikre gensidig inspiration og vejledning til foreninger, grupper og personer.

Med at styrke fællesskab og samvær menes der samvær både i lokalsamfundet og i kommunen. Samvær i en forening og blandt foreninger og grupper med forskellige interessefelter. Men også samvær i familien og blandt familier bør styrkes.

At kulturelle aktiviteter hæmmes i udviklingsmuligheder, eller direkte fastholdes i bestemte former, kan modvirkes ved at fravige principper og traditioner om, at fysiske rammer indrettes til en enkelt aktivitet efter en bestemt norm og standard.

Ungdomsskolevirksomhed
Der er i kommunen oprettet ungdomsskole efter lov om ungdomsskoler. Ungdomsskolens virksomhed omfatter undervisning i almenfag, specialundervisning og prøveforberedende fag samt undervisning til knallert- og traktorkørekort. Undervisningen finder sted på Gandrup, Hals, Ulsted, V. Hassing skoler og i ungdomsklubbernes lokaler. Herudover anvendes værksteder på den tidligere Hals Produktionsskole og Efterskolen Bisnapgaard stiller lokaler til rådighed i forbindelse med fællesarrangementer. Desuden omfatter virksomheden 5 ungdomsklubber og 4 miniklubber samt sommeraktiviteter for 11 - 13 årige. Kommunens SSP-arbejde koordineres af ungdomsskolen. Ud over at udlevere buskort til NT etableres nødvendig specialkørsel.

Biblioteksstruktur
Den nuværende biblioteksstruktur er karakteriseret ved 2 forhold:

1. En decentral struktur med afdelinger i Gandrup, Hals, Hou, Ulsted og V. Hassing, hvor Gandrup er hovedbiblioteket. Strukturen forsøger at tilgodese hvert enkelt af de 5 bysamfund med åbningstid og materialeudbud gradueret efter byens størrelse. Med et knapt materialebudget betyder det et særdeles spredt og tyndt indkøb af bøger og andre medier til det enkelte bibliotek. Antallet af betjeningssteder, kombineret med et lille personale og de begrænsninger der ligger i skolernes brug af lokalerne, betyder korte og ikke altid hensigtsmæssige åbningstider. Beliggenheden på skolerne er ikke udpræget central, og sætter sit præg på lokalernes indretning.

2. Alle 5 biblioteksafdelinger er fællesbiblioteker, dvs. at folkebibliotekerne er beliggende på kommunens skoler, hvor de deler lokaler med skolebibliotekerne.

Status: Vedtaget

 Læs mere om Kulturværdier i
- Ulsted
- Landdistriktet
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 15. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |