Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Temaer Trafik og teknik Trafiksikkerhed uddybning 1

Selvbetjening | Links | Kontakt

Mål for trafiksikkerheden

Antallet af personskader skal reduceres
I perioden 1987 til 1997 har trafikulykker i Hals Kommune medført, at der hvert år i gennemsnit er blevet dræbt 1-2 personer, mens 21 personer er kommet mere eller mindre alvorligt til skade. Det er alt for mange! Sættes antallet af dræbte og tilskadekomne i forhold til indbyggertallet viser tallene, at der i forhold til mange andre nordjyske kommuner, kommer relativt mange galt afsted i Hals Kommune.

Utryghed i trafikken skal mindskes
Mange trafikanter og særligt de bløde (fodgængere, cyklister og knallertkørere) føler sig utrygge i trafikken. Utryghed er ikke altid negativ, men kan i visse tilfælde skærpe trafikantens opmærksomhed, og dermed øge trafiksikkerheden. Det er et mål, at utrygheden skal mindskes på steder, hvor mange bløde trafikanter, og særligt børn og unge, færdes. Der skal imidlertid være tale om reelle forbedringer og ikke forbedringer, der skaber falsk tryghed. Det er samtidig et mål, at adfærden blandt trafikanterne forbedres. Gensidig forståelse og hensyntagen mellem de forskellige trafikantgrupper vil betyde færre farlige situationer og ulykker i trafikken.

Ulykker med unge bilister og spiritus skal reduceres
60% af de dræbte og tilskadekomne i perioden 1992-96, var hårde trafikanter og ofte indgår unge bilister i ulykken. Omkring en tredjedel af personskadeulykkerne involverede førere (primært bilister) under 25 år og langt de fleste af disse var mænd. Også spirituskørsel er et generelt problem i kommunen: Hver 4. person, der kommer til skade - kommer til skade i en spiritusulykke. Langt hovedparten af de spirituspåvirkede trafikanter har været mænd og en fjerdedel har været under 25 år. Det er et mål, at der sættes ind overfor ulykker med unge bilister og ulykker med spiritus.

Ulykker med bløde trafikanter skal reduceres
På trods af Hals Kommunes status som landkommune, kommer der relativ mange fodgængere, cyklister og knallertkørere til skade i trafikken. Bløde trafikanter udgør således 40% af samtlige dræbte og tilskadekomne i perioden 1992-96 svarende til 45 personer. Hals Kommune vil arbejde for, at det bliver mere sikkert at færdes som blød trafikant og særligt for unge.

Færre skal køre for stærkt
Der er en meget tydelig sammenhæng mellem hastigheder og personskader i trafikulykker. Fx skønnes det, at 9 ud af 10 fodgængere der rammes af biler ved 50 km/t bliver dræbt, mens kun én ud af 10 omkommer ved en hastighed på 30 km/t! Den store andel af personskader, der sker i eneulykker i kommunen tyder på, at en nedsættelse af hastigheden vil kunne forbedre trafiksikkerheden i kommunen væsentligt. Det er et mål, at hastighedsgrænserne overholdes så det gøres mere trygt og sikkert at færdes i trafikken. Kommunen råder ikke over måleudstyr, der kan redegøre præcist for hastighedsniveauerne i kommunen.

Ulykker i kryds skal reduceres
40% af de tilskadekomne, kommer til skade i krydsulykker. I afsnittet »Problemer og løsninger« er det vist i hvilke kryds ulykkerne sker. Det er et mål, at særligt uheldsbelastede kryds bliver bedre sikret.

Status: Vedtaget

 Øvrige emner under Trafik og Teknik

- Trafikstruktur
- Trafiksikkerhed
- Kollektiv trafik
- Vindmøller
- Vandforsyning
- Varmeforsyning
- IT-infrastruktur

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 28. oktober 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |