Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Temaer Trafik og teknik Trafikstruktur

Selvbetjening | Links | Kontakt

Trafikstruktur

Hals Kommune gennemskæres i øst-/vestgående retning af amtsvejen Omfartsvejen/Aalborgvej, der er kommunens direkte forbindelse til regioncenteret Aalborg. I nord-/sydgående retning løber Strandvejen, der ligeledes er en amtsvej, igennem Hou og Hals og forbinder dermed Hals Kommune med de øvrige kystkommuner langs Kattegat.

Ud over disse vejstrækninger er kommunevejen Houvej, der forbinder Hou og Gandrup (via Ulsted og Øster Hassing) samt kommunevejen Rørholtvej, der er hovedforbindelsen til Dronninglund, med til at danne det overordnede vejnet i Hals Kommune.

Hals Kommune vil arbejde for at sikre, at det overordnede vejnet til stadighed kan afvikle trafikstrømmene i kommunen på en tilstrækkelig og hensigtsmæssig måde.

Kommunen råder over ca. 230 km kommunale veje, der stort set alle fremstår som asfalterede veje. De kommunale veje spænder over alle kategorier af veje lige fra overordnet vej og øvrige biveje i det åbne land til fordelingsveje og egentlige boligveje i byerne.

Nederst i hierakiet over trafikstrukturen i Hals Kommune er de private veje og de private fællesveje. Her er kommunen vejmyndighed, men det er de private læodsejere med andel i vejstrækningen, der står for vedligeholdelse af vejene.

Endelig er der et helt forgrenet net af stier i kommunen. Dette stinet er detaljeret beskrevet i Hals Kommunes landdistriktspolitik.

Kort der viser kommunens trafikstruktur.

 

Status: Vedtaget

 Øvrige emner under Trafik og Teknik

- Trafikstruktur
- Trafiksikkerhed
- Kollektiv trafik
- Vindmøller
- Vandforsyning
- Varmeforsyning
- IT-infrastrukturLæs mere om stier i Hals Kommunes Landdistriktspolitik

Klik her.Læs mere om Trafik i
- Hals
- Hou
- Ulsted
- Gandrup
- Vester Hassing
- Landdistriktet

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 21. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |