Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Temaer Trafik og teknik Varmeforsyning

Selvbetjening | Links | Kontakt

Varmeforsyning

I april 1990 fremlagde energiministeren regeringens handlingsplan for indsatsen på miljø- og energiområdet "Energi 2000 - handlingsplan for en bæredygtig udvikling". En realisering af handlingsplanen vil stoppe for udbygning med store kraftværker, forbedre naturgasprojektets økonomi, decentralisere og fremme samproduktionen af el og varme og endelig mindske luftforureningen.

Handlingsplanen danner baggrund for, at der i juni 1990 blev vedtaget en ny varmeforsyningslov, der reelt fratager kommunerne al indflydelse på tilrettelæggelsen af den kommunale varmeforsyningsstruktur. Området er reguleret meget detaljeret i lovgivningen.

Af Hals Kommunes varmeplan fremgår, at der skal være tilslutningspligt til den kollektive varmeforsyning i alle nyudstykkede boligområder. Endvidere er der forbud mod fyring med elvarme i varmevæørkernes forsyningsområder, hvilket i store træk vil sige indenfor byzonegrænersen i Hals, Gandrup, Vester Hassing, Ulsted, Hou og Stae.

Den kollektive varmeforsyning i Hals Kommune er baseret på 4 almene selskaber.

Gandrup-Vester Hassing Varmeforsyning dækker den kollektive varmeforsyning i Gandrup, Vester Hassing og Stae. Værkets energikilde er overskudsvarme fra Nordjyllandsværket. I Gandrup kan det gamle varmeværk modtage naturgas som reservelast.

Hals Fjernvarme A.m.b.a. leverer varme til boliger og virksomheder i Hals by. Værket er et flisfyret værk, der bl.a. aftager flis fra  Hals Kommune. Endvidere modtager værket overskudsvarme fra Hals Metalsmelteri.

Hou Kraftvarme A.m.b.A. er et naturgasfyret kraftvarmeværk. Værkets forsyningsområde er hele Hou by.

Ulsted Varmeværk leverer varme til Ulsted by. Værket fyrer med træpiller.

Endelig er det muligt for ejendommene, der ligger langs naturgasledningen fra Gandrup til Hou, at få lagt naturgas ind til ejendommene som varmekilde.

Status: Vedtaget

 Øvrige emner under Trafik og Teknik

- Trafikstruktur
- Trafiksikkerhed
- Kollektiv trafik
- Vindmøller
- Vandforsyning
- Varmeforsyning
- IT-infrastruktur

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 28. oktober 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |