Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Temaer Trafik og teknik Vindmøller

Selvbetjening | Links | Kontakt

Vindmølleplan for Hals Kommune

For at kunne sikre en optimal og hensigtsmæssig placering af vindmøller er kommunen opdelt i 3 zoner. Denne zoneinddeling er foretaget under hensyntagen til de mange forskelligartede interesser i landzonen og med vægt på en optimal placering af vindmøller.

Zone 1, hvor der ikke må placeres vindmøller. Zone 2, hvor der må placeres lokale vindmølleparkområder. Og zone 3, for regionale vindmølleparkområder.

I Hals Kommune er der kun udpeget 1 regionalt vindmølleparkområde ved Nordjyllandsværket samt 2 områder til lokale vindmølleparker - område B ved Gettrup mark nord for Ulsted og område D ved Øster Hassing Kær.

I alle disse områder er kapaciteten fuldt udnyttet, så med nærværende vindmøllebestemmelser kan der ikke umiddelbart planlægges for flere vindmølleparker i Hals Kommune.

Delpolitikker (retningslinier)

Generelt

 1. Vindmøllebestemmelserne i nærværende kommuneplan gælder kun for vindmøller med en navhøjde på mere end 15 m. Ansøgninger om opstilling af husstandsmøller (vindmøller med en maksimal navhøjde på 15 m) vil blive behandlet i henhold til det gældende plan- og lovgrundlag.

 2. I Zone 1 må der ikke opføres vindmøller.

 3. I Zone 2 kan der i område B og D placeres lokale vindmølleparker.

 4. Zone 3 er regionalt vindmølleområde.

Møllernes omfang og placering

 1. Vindmøller skal placeres i klynger/parker indenfor de viste lokale vindmølleparkområder B og D samt indenfor den regionale vindmøllepark ved Nordjyllandsværket.

 2. Lokale vindmølleparker indeholder minimum 5 vindmøller og maksimalt 15 møller, - i særlige naturfølsomme områder kan antallet reduceres til 3 stk.

 3. Placeringen af møllerne i de lokale vindmølleparker skal fastlægges under størst muligt hensyn til landskabsbilledet.

 4. Møllerne i en vindmøllepark skal placeres i et letopfatteligt geometrisk mønster.

 5. Møllerne i de lokale vindmølleparker må kun opføres med en navhøjde på max. 45 m.

 6. Den indbyrdes afstand mellem møller i en vindmøllepark må ikke overstige 7 gange vingediameteren.

 7. Afstanden mellem mølleområder i lokale vindmølleparker skal være mindst lige så stor som længden af det største mølleområde, som udgangspunkt dog mindst 3.000 m.

 8. Vindmøller må ikke placeres nærmere regionale veje og større kommuneveje end henholdsvis 150 m og 100 m.

 9. Vindmøller skal placeres i en afstand fra deklarationsarealet for højspændingsledninger på mindst møllens totalhøjde (navhøjde + rotorens radius).

 10. Naturgasselskabet skal orienteres, når vindmøller placeres nærmere end to gange tårnhøjden fra naturgasfordelingsledninger.

Vindmøllernes udseende

 1. Vindmøllerne i hver enkelt vindmøllepark skal fremtræde ens.

 2. Vindmølletårne må kun være konisk udformede rørtårne.

 3. Vindmøllerne skal have 3 vinger.

 4. Vindmøllernes tårne, hatte og vinger må kun fremtræde i en lys grå farve.

 5. Vinger og tårne skal være antirefleksbehandlede.

 6. Rotorernes omdrejningsretning må kun være med uret.

 7. Vindmøllerne må ikke belyses, bortset fra lysafmærkning a.h.t. søfart og luftfart.

 8. Vindmøller må ikke forsynes med iøjnefaldende udsmykning, skilte, tekster m.v. Dog må firmaets logo/navn være synligt på vindmølletoppen (hatten). Logoets/firmanavnets størrelse må max. være 0,5 x 1,5 m.

Støj

 1. Støjbelastningen fra vindmøller opstillet i Hals Kommune må ikke overstige de grænseværdier, der fremgår af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om støj fra vindmøller.

Fjernelse af vindmøller

 1. Vindmøller, fundamenter, tekniske anlæg m.v. skal fjernes uden udgift for kommunen, når de har været ude af drift i et år.

Kort over rammeområder
Klik her for at se de viste rammeområder
1Tek3
1Tek4
1Tek5

 

Status: Vedtaget

 Øvrige emner under Trafik og Teknik

- Trafikstruktur
- Trafiksikkerhed
- Kollektiv trafik
- Vindmøller
- Vandforsyning
- Varmeforsyning
- IT-infrastrukturBaggrund og forudsætninger

Klik her for en uddybning.Udpegning af områder til lokale vindmølleparker

Klik her for en uddybning

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 21. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |